Gå tilbage

LPM Production i Ølgod øger kapaciteten

Hos LPM Production i Ølgod har vi sprængt rammerne, vi har rygende travlt, men ikke længere plads til den voksende efterspørgsel.

 

Vi har kontinuerligt udvidet vores bestående maskinpark. Men var nået til et punkt, hvor de seneste indkøb ikke længere kan finde tilstrækkelig plads i produktionsfaciliteterne og en allerede projekteret bygningsudvidelse blev igangsat straks.

 

Vi har over en længere periode kunnet glæde os over støt stigende efterspørgsel på de komponenter vi har specialiseret os i at kunne fremstille, det sker hos en stadigt voksende kreds af stærke samarbejdspartnere, såvel på det danske, som på eksportmarkedet.

 

I ledelsen har vi siden 2020 arbejdet målrettet mod en stabil forretningsudvikling, som med overtagelsen af virksomheden i 2022 af en ny ejerkreds yderligere blev rodfæstet, i form af en målsætning for nye samarbejder og nye markeder.

 

Samtidig har vi satset hårdt på at gennemføre en strategisk omstilling af virksomheden fra en kundetype primært på det danske marked, til også at kigge på andre brancher og på eksportmarkederne.

For at kunne imødekomme nye kundetyper og agere i nye markeder, har vi optimeret i firmaets maskinpark med to nye Okuma bearbejdningscentre GENOS M560-VE og gENOS M560-5AX til fræseopgaver og satset på vores kvalitetsafdeling samt gennemført uddannelse for vores ansatte, således at de gode kompetencer vi allerede havde i virksomheden er blevet styrket yderligere.

 

Mandag den 13. november 2023 tog vi første spadestik i en udvidelse på ca. 800 m2 produktionsareal samt kontor og mødelokaler for produktionsledelsen. Ud over produktionsarealet til bearbejdning, kommer den nye bygning til at indeholde nye faciliteter for vores PTA og kvalitetsafdeling.

 

Og nu er vi der, den nye produktionshal står klar til at blive fyldt med maskiner og deres operatører. Kontorer og øvrige faciliteter vil i løbet af få dage summe af liv.

 

Vi forventer i løbet af 2024 desuden at investere i en yderligere udvidelse af vores maskinpark med større 5-aksede fræsere, for på den måde at være på forkant med den efterspørgsel vi møder.