Find os på

Cpog Cpker centrale værdier indenfor SPC måling. De siger noget om målingernes kapabilitet, dvs. hvor tæt målingerne ligger på det nominerede mål. En høj kapabilitet betyder en lav spredning (S). Normalt vil kravene være, at Cp og Cpk skal have en værdi på minimum 1,33, og samtidigt tilnærme sig hinanden så meget som muligt. I de tre eksempler herunder, ligger performancemålet midt imellem grænseområderne. Figur 1 viser en performance med en høj kapabilitet, altså høje Cp og en Cpk værdier, men med stor afstand mellem værdierne. Det betyder en lille spredning, menen middelværdi som ligger langt fra det nominerede mål. Figur 2 viser en performance hvor Cp og Cpk tilnærmer sig hinanden, men er lave, hvilket betyder en lav kapabilitet. Målingerne er altså centreret om det nominerede mål, men har en høj spredning. Figur 3 er et eksempel hvor Cp og Cpk tilnærmer sig hinanden, og samtidigt har en høj værdi, altså den ønskede performance for det givne performancemål.

 

lpm SurfBase - ruhedsmålerstativ

 

SPC måling

SPC eller Statistic Proces Control, er en statistisk metode til at bedømme hvordan en proces bevæger sig. I forbindelse med produktion kan SPC måling bruges både til at bestemme maskinernes kapabilitet og til løbende målekontrol.

For at bestemme maskinernes kapabilitet med SPC måling, skal man køre en stor mængde emner igennem maskinen som alle skal måles. Ud fra disse målinger kan man definere indenfor hvilke tolerancer maskinen kan arbejde. Under produktionsplanlægningen kan man hermed tage højde for, at de forskellige emner bliver produceret på en maskine som har den fornødne kapabilitet til at producere indenfor de tolerancer som kunden kræver.

Løbende kontrol kan anvendes, dels til at foretage ændringer undervejs, hvis målingerne viser at de producerede emner bevæger sig mod tolerancekravenes grænser. Det kan f.eks. dreje sig om værktøjsskift og justeringer på maskinen. Løbende kontrol kan også bruges til at danne målerapporter til kunderne hvis det ønskes.

Når man arbejder med SPC måling skal man tage højde for måleusikkerhed. Måleusikkerhed påvirkes bl.a. af kompetencerne hos den person som foretager målingerne, samt af forhold som f.eks. temperaturen i rummet hvor materialet opbevares.

SPC målinger kan udføres med forskellige apparater, f.eks. skydelære, micrometer eller CMM maskine. Hvilket apparat man vælger at anvende, afhænger eksempelvis af hvor mange dimensioner emnet har og hvor store præcisionskravene er.

Figur 1 

Figur 2

Figur 3

 

Læs mere om kvalitet hos lpm og om vores egenudviklede ruhedsmålerstativ

Cpog Cpker centrale værdier indenfor SPC måling. De siger noget om målingernes kapabilitet, dvs. hvor tæt målingerne ligger på det nominerede mål. En høj kapabilitet betyder en lav spredning (S). Normalt vil kravene være, at Cp og Cpk skal have en værdi på minimum 1,33, og samtidigt tilnærme sig hinanden så meget som muligt. I de tre eksempler herunder, ligger performancemålet midt imellem grænseområderne. Figur 1 viser en performance med en høj kapabilitet, altså høje Cp og en Cpk værdier, men med stor afstand mellem værdierne. Det betyder en lille spredning, menen middelværdi som ligger langt fra det nominerede mål. Figur 2 viser en performance hvor Cp og Cpk tilnærmer sig hinanden, men er lave, hvilket betyder en lav kapabilitet. Målingerne er altså centreret om det nominerede mål, men har en høj spredning. Figur 3 er et eksempel hvor Cp og Cpk tilnærmer sig hinanden, og samtidigt har en høj værdi, altså den ønskede performance for det givne performancemål.

 

lpm SurfBase - ruhedsmålerstativ