Find os på

Plastbearbejdning - Hvad kendetegner forskellige typer plast?

Der findes tre hovedtyper af plast som er termoplast, hærdeplast og elastomer. Termoplast udgør næsten 90 pct. af hele plastforbruget og det er denne plasttype som anvendes i spåntagende plastbearbejdning. Termoplast er en fællesbetegnelse for plasttyper, der kan formes ved opvarmning, og som igen bliver faste ved nedkøling. Opvarmningen og nedkølingen kan gentages mange gange.

Termoplast kan inddeles i amorf og delkrystallinsk plast afhængig af plastens molekylestruktur. Herudover besidder termoplast forskellige niveauer af temperaturbestandighed hvilket også har indflydelse på egenskaberne. (Se illustrationen herunder).

Plastpyramide - termoplast

Plastbearbejdning - Plastpyramide - Termoplast

Plastbearbejdning - amorf og delkrystallinsk

Amorf plast er ofte gennemsigtig og har tendens til spændingsfølsomhed. Denne gruppe plast er velegnet til præcisionsdele på grund af den store dimensionsstabilitet. Delkrystallinsk plast er opal af natur, ofte sej og har en god til meget god kemikalieresistens. High performance plast kan anvendes permanent ved temperaturer over 150 °C og har et højt termisk og mekanisk egenskabsniveau. Til termiske egenskaber hører ildfasthed, varmekapacitet, varmeledningsevne og varmeudvidelse. Mekaniske egenskaber er egenskaber, der beskriver, hvordan et objekt fungerer, når en belastning eller stress er anvendt på det.

PI, PBI og PTFE er de plasttyper der har de højeste anvendelsestemperaturer. Konstruktionsplast kan i mange tilfælde anvendes ved temperaturer mellem 100 °C og 150 °C og udviser gode mekaniske egenskaber samt god kemikaliebestandighed. Standardplast kan anvendes permanent ved temperaturer under 100 °C. 

Læs mere om hvad lpm tilbyder indenfor plastbearbejdning