Find os på

"Jeg står gerne til rådighed 
med yderligere information"

Anni Thrane, HR ansvarlig
Direkte tlf. +45 51786914
E-mail: alt@lpm.dk

lpm er med i supportteamet for Herningsholm Erhvervsskole

lpm er med i supportteamet for Herningsholm Erhversskole. Supportteamets mål er at udbrede kendskabet til uddannelsen over for folkeskolens afgangsklasser, over for studerende i almindelighed samt UU-vejledere og forældre til de unge. Herudover kæmper teamet for at skabe flere praktikpladser, for at holde åbenthus-arrangementer på virksomhederne og for at få virksomhederne til at tage flere lærlinge. Endelig vil supportteamet arbejde på at forbedre den faglige dialog mellem industrien og erhvervsskolen. Se mere om supportteamet på Industritekniker.nu.

Hvad laver en industritekniker hos lpm production a/s?

Et lærlingeforløb hos lpm Production a/s er velstruktureret og med til at sikre, at alle lærlinge kommer til at løse forskellige opgaver.

Under den første del af uddannelsen vil man komme til at arbejde med alt fra manuelle opgaver som f.eks. boring, rejfning, sortering og rep til opgaver med revolverbænk, drejebænk, SL 15, MiniMill, kvalitet, langdrejning, værktøjsskift samt simpel opstilling og programmering.

Under den sidste del vil der i fællesskab med lærlingen blive lavet en vurdering af, hvor udfordringerne fremadrettet primært skal findes. Det kan enten være 5-akse bearbejdning, automatdrejning, langdrejning eller programmering i GibbsCam.

Forløbet bliver løbende tilpasset den enkeltes kompetencer, behov og ønsker. Som lærling har man mulighed for selv at være med til at præge forløbet. Til gengæld stiller vi krav til, at vores lærlinge efterlever vores værdier og forretningsgange, og vi forventer, at man som lærling er villig til at blive udfordret, lære nyt og til at tage et selvstændigt ansvar.​ På den måde sikrer vi, at vi får de bedste industriteknikere, der er i stand til at løse mange typer af opgaver.

Hvordan bliver jeg industritekniker?

Uddannelsen som industritekniker kan forløbe som en almen erhvervsuddannelse eller som EUX. Forskellen er, at man med den almene erhvervsuddannelse bliver uddannet industritekniker, mens man med EUX samtidigt får en gymnasial uddannelse. Man vil under uddannelsen veksle mellem skoleophold på en teknisk skole og praktikforløb her hos lpm.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til en videregående uddannelse: f.eks. produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør. Læs mere om uddannelserne på www.ug.dk.

Kopi af industritekniker.nu

"Jeg står gerne til rådighed 
med yderligere information"

Anni Thrane, HR ansvarlig
Direkte tlf. +45 51786914
E-mail: alt@lpm.dk