Se nyheder på

« Tilbage

Arbejdet med EU persondataforordningen er afsluttet hos lpm production a/s

Annette Vestergaard Balzer, regnskabschef hos lpm og John N. Poulsen fra JNP Consulting

Her i august 2017 kan vi hos lpm, se tilbage på vores arbejde med EU persondataforordningen, som et vellykket forløb. Det er endt i et godt overblik og en dokumenteret intern procedure som er en del af vores kvalitetsstyringssystem.

Vi havde i bestyrelsen aftalt, at vi skulle få kortlagt vores udgangspunkt og få de administrative rutiner på plads i god tid, inden forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. I februar i år besluttede vi at starte arbejdet.

Egentlig har vi aldrig været i tvivl om, at vi har godt styr på tingene; men havde vi nu også det, når spørgsmålet blev stillet konkret op imod en skriftlig forordning? Vi valgte fra starten at få hjælp til at gennemføre projektet. Via vores lokale netværk fik vi anbefalet John N. Poulsen fra JNP Consulting. John driver en konsulentvirksomhed med fokus på virksomhedsudvikling, og har valgt at tilbyde denne serviceydelse til virksomheder som lpm.

I samarbejde med John har vi fået ryddet op! Der var områder som vi måtte gøre bedre. Et eksempel er, at vi nu bruger links i mails i stedet for vedhæftede filer. Da vi alle har begrænset adgang til mapperne på vore fællesdrev, som er tilpasset hver vores behov, sikrer vi os at fortrolige filer ikke kommer i forkerte hænder.

John delte projektet ind i faser, hvilket gav et godt overblik fra start til slut:Introduktion til organisationen (hvad handler projektet om?)
- Kortlægning af den nuværende situation
- Analyse og beslutning om den fremtidige løsning
- Udarbejdelse af politikker og adfærd
- Beskrive og indføre de nødvendige processer
- Diverse aftaler med eksterne interessenter
- Implementering og opfølgning

Arbejdet med styring af persondata er tæt relateret til styring af IT og IT sikkerhed. Det er en naturlig overgang at vi nu fortsætter med at få IT området fuldt dokumenteret.

Ud over persondataforordning rådgiver John N. Poulsen indenfor områder som projektledelse, ledelse af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, produktionsoptimering og LEAN, ledelse af supply chain og kundesupport, samt ledelse af økonomifunktioner. Alle disse områder er nærmere beskrevet på http://www.jnp-consulting.com hvor kontaktoplysninger også findes.

JNP Consulting og lpm production ser tilbage på et godt forløb, en erfaring rigere. Vi videregiver derfor vore erfaringer i vores netværk og ønsker jer god arbejdslyst.