GOVERNANCE

Hos LPM Production prioriterer vi at arbejde efter etiske retningslinjer, der fremmer fairness, antikorruption og bæredygtig handel.

bæredygtig energi og ansvarlig produktion

LPM Production har som højeste prioritet at være en allround troværdig samarbejdspartner for vores kunder i alle forretningsetiske sammenhænge.

Vi ønsker, at vores kunder altid ser os som en attraktiv leverandør af højkvalitetskomponenter. Ud over det produkt, de modtager, skal vores kunder vide, at vi producerer og handler i henhold til et sæt etiske regler.

Disse regler omfatter begreber som fairness og antikorruption, fravalg af samhandel med sanktionerede lande, ingen brug af råvarer fra konfliktområder og meget mere.

Alle etiske regler er samlet i vores Code of Ethics.

7. Bæredygtig energi

7.1.2  Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer
og ren teknologi.

LPM mål: Medvirke til at øge den globale andel af vedvarende energi.

Som virksomhed i metal- og plastbearbejdningsindustrien er det vores ønske at skubbe til dagsordenen i retning af en bæredygtig industri, mindre afhængighed af fossile brændstoffer og større indsigt i vedvarende energikilder til gavn for hele verdens befolkning.

7. Bæredygtig Energi

7.2.1 Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

LPM mål: Medvirke til at øge den globale andel af vedvarende energi af klodens totale energiforbrug.

Som virksomhed i metal- og plastbearbejdningsindustrien ønsker vi at skubbe til dagsordenen, da vi er fuldt bevidste om, at løsninger for vedvarende energi skal være fremtiden, og at vi alle har et medansvar for, at de bliver både mere pålidelige og effektive.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.2  Årlig reel BNP-vækst pr. beskæftiget person.

LPM mål: At medvirke til at fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Vi vil medvirke til at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sætte en stopper for moderne slaveri og børnearbejde.

12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

12.5.1   Reducer affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, genanvendelse og genbrug.

LPM mål: Det overordnede mål for LPM er, at virksomheden tager del i den bæredygtige udvikling, vi som ansvarlig virksomhed bør bestræbe os på konstant at være en del af i alt, hvad vi gør.

Det vil sige, at vi skal leve efter at nå de mål, vi har forpligtet os til, både internt i virksomheden og i forhold til vores nær- og fjernmiljøer.