Find os på

Hvad er 3- og 5-aksebearbejdning?

3- og 5-akset bearbejdning er en spåntagende bearbejdningsproces ligesom f.eks. automatdrejning og  langdrejning.

Termerne 3 og 5 akser henviser til antallet af retninger, som skæreværktøjet kan bevæge sig i. Der kan være tale om en X-, Y- og Z-akse, samt f. eks. en A-akse og en C-akse som vist i eksemplet herunder. 5-akset bearbejdning og 5-akset simultanbearbejdning, er begge bearbejdningsmetoder hvor flere sider af et emne kan bearbejdes med et enkelt setup.

Ved 3-akset bearbejdning bevæger maskinens skæreværktøj sig på tværs af de 3 lineære X-, Y- og Z-akser (Se fig. 1 herunder). 5-akset bearbejdning kan f.eks. foregå ved at A-aksen roterer om X-aksen og C-aksen om Z-aksen, (Se fig. 2 herunder). Om maskinen har en A- og C- akse eller nogle andre roterende akser, afhænger af hvordan maskinen er konstrueret og skal betjenes. Der er altid en akse, som roterer bordet eller hovedet rundt og denne kan oftest roteres uendeligt, i eksemplet herunder kaldes den for C-aksen (Se fig. 2). Ved 5-akset simultanbearbejdning kan alle 5 akser bevæge sig samtidigt.

Hvilken af de 2 ovennævnte metoder der anvendes, afhænger af det bearbejdede emnes kompleksitet. Ved 5-akset bearbejdning kan emnet tilgås fra mange vinkler og er hermed en metode man bruger til emner med flersidet bearbejdning. Ved sådanne emner opnår man en større præcision og bedre positionering, fordi emnerne ikke flyttes fra den ene opstilling til den anden, som ved 3-akset bearbejdning.

De 2 bearbejdningsmetoder kan begge udføres på en 5-akset maskine. Der findes desuden maskiner som kun udfører 3-akset bearbejdning. Maskinerne kan bearbejde alle typer af metal og plast.

5-akse maskiner er forskellige afhængig af forhold som maskinens konstruktion, dens størrelse og betjeningen af den. For at kunne betjene maskinen kræves bl.a. en god evne til at tænke 3-dimensionelt og anderledes, samt at kunne håndtere et avanceret CAM-programmeringssystem.

 

Eksempel på 5 akset maskine med A- og C-akse:

 

Læs mere om hvad lpm tilbyder indenfor 3- og 5-akset bearbejdning

OKUMA MU-400VA - 5-akset bearbejdning
OKUMA MU-400VA - 5-akset simultan bearbejdning