Find os på

Hvad er GPS-matrixsystemet?

GPS-matrixsystemet (Geometriske Produkt Specifikationer) er et officielt, internationalt kendt, moderne værktøj, med opdaterede symbolsprog til tolerancesætning af geometrien på maskintekniske tegninger (se symboloversigten i figuren herunder). GPS er hermed det fælles “tolerancesætningssprog” verden over og GPS er indført som national standard i mange lande – herunder også Danmark.

Tolerancesætning af arbejdstegninger for mekaniske emner foregår med fire forskellige typer geometriske karakteristika og tilhørende tolerancer. De fire tolerancetyper er i dag integreret og koordineret i GPS-systemet.

  • Dimensioner og dimensionstolerancer (lineære dimensioner og vinkel dimensioner).

  • Geometriske tolerancer (form, retning, beliggenhed og kast).

  • Overfladebeskaffenhed [Ruhed (R-profil), Bølgethed (W-profil) og P-profil].

  • Kanter og hjørners egenskaber

GPS-matrixsystemet er meget veldefineret. Ved at anvende denne standard kan man undgå mangelfuld eller dårlig tolerancesætning, som tvinger konstruktøren til at anvende betydelig mindre tolerancer end det er nødvendigt, for at sikre emnets eller produktets funktion. Dette er en fordel da mindre tolerancer kan øge fremstillingsomkostningerne betydeligt.

Læs mere om kvalitet hos lpm